Disclaimer, Privacy & Auteursrechten


Disclaimer

De redactie van Karperwereld.nl betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen, redigeren en verspreiden van de informatie op de site, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De redactie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze site (typ- en drukfouten voorbehouden). Voor zover de webpagina’s links naar andere sites op internet bevatten, verklaart de redactie hierbij uitdrukkelijk dat wij geen invloed hebben op de lay-out of inhoud van de pagina’s waarnaar wordt doorgelinkt. Daarom distantieert de redactie zich uitdrukkelijk van alle inhoud van alle pagina’s van derden waarnaar links op deze webpagina’s staan. Deze verklaring is van toepassing op alle weergegeven links en op alle content van de daaraan gekoppelde pagina’s. Het design van deze website en de vertoonde advertentiematerialen zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van karperwereld.nl.

Auteursrechten

Alle publicaties op www.karperwereld.nl zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is verboden deze publicaties, video’s en of foto’s op enigerlei wijze te gebruiken. Het is tevens verboden om de publicaties via een RSS feed extern in te laden.


Privacy Statement

Artikel 1 : Reikwijdte en toepassingsbereik

Deze privacy policy is van toepassing op elk bezoek dat u aan deze site brengt, elke transactie die u doet en/of overeenkomst die u sluit met Carp Media B.V. (hierna te noemen: CM). Voorts is deze privacy policy eveneens van toepassing op elke vorm van correspondentie die u voert met CM.

Artikel 2: Doeleinden van het gebruik van persoonsgegevens

1.) CM verwerkt uw NAW gegevens inclusief e-mail adres voor:
– Het uitvoeren van met u gesloten overeenkomsten.
– Het beantwoorden en verwerken van vragen/aanvragen.
– Relatiebeheer en het verstrekken van opgevraagde informatie
– Het verkrijgen van managementinformatie, ondersteuning voor product- en dienstontwikkeling
en het bepalen van de algemene bedrijfsstrategie.

2.) CM kan uw persoonsgegevens ook gebruiken voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare daden/gedragingen jegens CM, haar klanten en/of haar medewerkers. Tevens kan CM deze gegevens gebruiken om deel te nemen aan een waarschuwingssysteem/frauderegister indien daartoe aanleiding is.

3.) CM kan uw persoonsgegevens ook gebruiken om u al dan niet op basis van een selectie te informeren over interessante aanbiedingen, nieuws en/of diensten van CM. Deze informatie kunt u ook per e-mail ontvangen, indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Indien u geen commerciële informatie (meer) wilt ontvangen kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te versturen naar info@karperwereld.nl met daarin uw NAW gegevens of door u direct uit te schrijven via de link onderaan elke nieuwsbrief die u van ons ontvangt.

4.) CM zal uw persoonsgegevens niet gebruiken voor de adressenhandel. Uw persoonsgegevens kunnen echter door CM wel ter beschikking worden gesteld aan derden indien CM van mening is dat u daar eventueel belang bij kunt hebben.

Artikel 3: Internetprivacy en het gebruik van cookies

1.) Bij elk bezoek aan deze site wordt automatisch het IP-adres herkent en dientengevolge mogelijk de site of e-mail van herkomst. CM bewaart en gebruikt deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina`s, en bezoekduur te kunnen analyseren.

2.) Aan de hand van bovenstaande analyse kunnen wij u informeren over ontwikkelingen op de site welke u interessant zou kunnen vinden. Tevens kunnen wij aan de hand van deze informatie de functionaliteit en de inhoud van de site en e-mails optimaliseren.

3.) Voor eventuele gepersonaliseerde aanbiedingen maakt CM tevens gebruik van de diensten van derden. U verklaart zich ermee akkoord bevonden dat deze derde partijen op vertrouwelijk basis over uw persoonsgegevens beschikken en u wellicht met algemene en/of gepersonaliseerde informatie en/of aanbiedingen benaderen.2

4.) Met het oog op het optimaliseren van onze site worden via onze site eveneens zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website automatisch naar uw computer wordt verstuurd. Deze cookies zorgen ervoor dat u bij herhaalde bezoeken aan onze website niet meerdere malen dezelfde gegevens hoeft in te vullen en/of dezelfde informatie te zien krijgt. Deze cookies zijn enkel en alleen voor het optimaliseren van uw gebruiksgemak.

5.) www.karperwereld.nl is de domeinnaam van de site die de cookies doorgeeft. Heden ten dage kunnen de meeste browsers dusdanig worden ingesteld dat u op de hoogte wordt gesteld indien er een cookie naar u wordt verstuurd. U heeft dan ook de optie deze cookies te weigeren. Onder de rubriek `Help` in de toolbar van uw browser vindt u instructies omtrent het gebruik en eventuele weigering van cookies. Indien u de ontvangst van cookies blokkeert kunt u de site nog bezoeken, het kan
echter voorkomen dat bepaalde elementen/diensten van de site niet optimaal functioneren. Het uitschakelen/blokkeren van cookies beperkt uw gebruiksgemak bij het bezoeken van onze site. CM neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Artikel 4: Vragen over de Privacy Policy

1.) U heeft te allen tijde het recht CM te verzoeken om inzage van uw door haar geregistreerde persoonsgegevens. Indien daartoe aanleiding mocht zijn kunt u haar verzoeken om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen en/of te verwijderen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

2.) Als u wenst te reageren op dit privacy beleid, de uitvoering van deze policy, de inhoud van deze policy of als u vindt dat deze site of het handelen van CM niet in overeenstemming is met deze policy kunt u schriftelijk contact opnemen via Carp Media B.V., t.a.v. Juridische Zaken, Tuinstraat 1 3732VJ De Bilt.

3.) CM kan deze privacy policy te allen tijde wijzigen of aanvullen naar eigen inzicht. Het is daarom raadzaam dat u periodiek deze privacy policy raadpleegt. Mochten er substantiële wijzigingen worden doorgevoerd zult u daarvan op de hoogte worden gesteld.