STEM op 20 maart op de Algemene Waterschapspartij: Kees van der Plas!

KWO Redactie
kees-van-der-plas-algemene-waterschapspartij-stemmen-politiek-header-v2

Jullie hebben het vast al gezien of gehoord: de verkiezingen komen er weer aan! Op woensdag 20 maart aanstaande mogen we weer naar het stemloket om daar te kiezen op welke partij we gaan stemmen. In dit artikel vertelt Kees van der Plas waarom wij als karpervissers onze voorkeursstem aan hem moeten geven!


KWO: Kees! Veel vissers weten: er komen verkiezingen aan. Maar wáárvoor gaan we naar de stembus?

Kees aan het woord: Stemmen is belangrijk omdat het over jullie omgeving en over jullie geld gaat. Door te stemmen heb je invloed op hoe het geld besteed wordt, want het waterschap moet veel keuzes maken. Op 20 maart heb jij de mogelijkheid om met je stem daar invloed op uit te oefenen! Ik zou zeggen:

Stem AWP Lijst 2 nummer 9: C.J.N. Van der Plas!

Geef jij om de sportvisserij, ga dan op 20 maart naar de stembus!

Is het voor ons karpervissers ook belangrijk om te gaan stemmen? Want vaak horen we ‘de waterschappen doen toch wat ze zelf willen’?

Jazeker, voor elke sportvisser! Onze sportvisserij is niet voor niets aan gesloten bij het NOC-NSF en wordt landelijk erkend voor een breed maatschappelijk belang. In 2017 stonden we nog derde, in 2018 hadden we een nette tweede plaats. Daarom vind ik dat wij met z’n allen een stem moeten hebben binnen onze waterschappen, in mijn geval het Hoogheemraadschap Delfland (HHD). Bij de AWP krijgen wij deze stem. Soms lijkt het vanuit ons perspectief dat de waterschappen de sportvisserij niet serieus nemen en dat wij, de sportvissers, totaal onbelangrijk zijn. Maar vanuit het perspectief van de waterschappen, vinden ze dat zij het goed doen. Precies daar gaat het nu vaak mis met betrekking tot de sportvisserij.

Ondanks dat wij karpervissers veel kennis hebben van onze viswateren en alles daar omheen, worden we niet vaak om onze mening gevraagd.

De sportvisser heeft in de ogen van velen een gebrek aan kennis, Het gaat ons alleen om vis. Door onze uren aan het water zijn wij echter ervaringsdeskundige in en rondom het water. Om die reden kunnen wij bijdragen in de beslissingen die worden genomen voor de sportvisserij, maar ook voor de waternatuur in het algemeen! Wij weten bijvoorbeeld waar de rivierkreeftjes zitten en waar ze in grote aantallen aanwezig zijn. Daarom zou het goed zijn als er sportvissers met kennis van én over de sportvisserij een zetel hebben binnen de waterschappen, en met die kennis vroegtijdig mee kunnen denken in de toekomstige plannen voor ons viswater.

Wij weten bijvoorbeeld waar de rivierkreeftjes zich ophouden!

Georganiseerde sport

Wij sportvissers staan niet alleen. Wij zijn een goed georganiseerde sport binnen het beheergebied van het HHD. We zijn met velen, en dus hebben we flink wat oren en ogen aan de waterkant. Wij zijn de eerste die signaleren wat er goed en wat er niet goed gaat op onze watergangen. Door deze informatie te delen kan er beter en sneller gereageerd worden door het waterschap.

Als karpervisser zien we natuurlijk snel wat er goed of fout gaat aan de waterkant. Foto: Ricardo Koster

Jijzelf hebt je ook verkiesbaar gesteld? Vertel daar eens wat meer over: welke partij, ga je je baan opzeggen als je gekozen wordt en wat wil je bereiken?

Ik ben zelf niet rechtstreeks verkiesbaar, maar ik moet door middel van voorkeursstemmen m’n weg omhoog knokken. Ik raad iedereen die binnen het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Delfland woont om, als hij de sportvisserij lief heeft, op de Algemene Waterschap Partij (AWP) stemmen en daarbij hun voorkeurstem aan mij te geven: AWP (Lijst 2 nummer 9 C.J.N. Van der Plas). Op deze manier hoop ik boven de benodigde 4200 voorkeur stemmen te komen om daarmee een grote kans te maken op een werkbare plaats binnen het HHD. Om even wat vooroordelen uit de weg te helpen: dit is GEEN betaalde baan. Dit is puur mijn inzet voor het AWP, met de sportvisserij voorop!

Stem op de Algemene Waterschap Partij op nummer 9 van lijst 2 (C.J.N. van der Plas)!

Inzet binnen het AWP

Waar ik me binnen het AWP voor in wil zetten?

  • AWP voor de Sportvisserij en de watersport
  • Binnen de AWP Delfland wil ik mij sterk maken voor de watersport in brede zin (sportvisserij, pleziervaart, zwemmen in natuurplassen etc.). Van jongs af aan ligt mij hart al bij de hengelsport!
  • Het rode rivierkreeftjes probleem in het beheergebied van het Hoogheemraadschap Delfland en de schade die daardoor ontstaat
  • Betere en gevarieerde visbestanden op al het water

Kees wil zich onder andere hard maken voor een gezond en gevarieerd visbestand!

  • Het beter baggeren van de watergangen naar de legger dieptes
  • Samen voor een beter flora en fauna en ruimte voor recreatie aan het water
  • Samenwerken met overheden en het Waterschap om binnen de stadsgrenzen de bereikbaarheid van onze watergangen te behouden voor de ouderen en invaliden
  • Ons sterk maken voor minder natuurvriendelijke oevers (NVO’s) in stedelijk gebied vanwege de kindveilige waterkanten
  • Het vrij houden van het oppervlaktewater van wild en overbegroeiing, voor een duidelijke scheiding van water en land

Het is enorm belangrijk dat overheden en het Waterschap zich samen sterk maken voor gezonde en toegankelijke wateren!

Wat wil je de karpervissers nog meegeven zo vlak voor deze verkiezingen?

Wat ik mijn collega sportvissende kiezers nog wilt mee geven: Kom uit jullie visstoel en stem op AWP (Lijst 2 nummer 9: C.J.N. Van der Plas)! We zijn met zo velen en we staan al zolang te roepen in een lege ruimte. Nu is jullie kans daar iets aan te veranderen! Zeker voor alle sportvissers die wonen in het beheergebied van het Hoogheemraadschap Delfland: kom 20 maart naar die stembus en geef mij jullie stem, zodat ik het voor jullie kan opnemen en zorgen dat jullie een stem hebben binnen het waterschap.

Kom uit je visstoel en stem op AWP!

Kun je niet stemmen die dag, probeer er dan voor te zorgen dat je iemand machtigt die dan voor jou kan stemmen. Ga je stemmen, vraag dan in je omgeving aan mensen of ze jou willen machtigen om hun stem uit te brengen. Op die manier kan en mag je voor twee andere mensen een stem uitbrengen! Denk niet dat jouw stem overbodig is voor mij. Nee, jullie of beter gezegd JOUW, stem bepaalt of wij straks ook gehoord worden binnen het waterschap. Een stem die onze belangen vertegenwoordigd!

Zorg dat wij sportvissers gehoord worden binnen het Waterschap! Foto: Tijmen van der Sande

Gehoord en begrepen

Als je eenmaal gekozen bent in het Hoogheemraadschap, dan is het veel gemakkelijker om vragen te stellen en gehoord te worden door de hoge ambtenaren in de organisatie. De AWP wil nadrukkelijk samenwerken met de hengelsportverenigingen om zo de afstand tussen de sportvisserij en het hoogheemraadschap te verkleinen. Voor de laatste keer: stem op 20 maart voor AWP, lijst 2 nummer 9: C.J.N. Van der Plas.

Stem op Kees van der Plas!

Tot slot wil ik nog vertellen dat je geen stropdas om hoeft te hebben om binnen te komen bij ons waterschap. Ik hoop dat ik een voorbeeld ben voor velen van jullie. We kunnen de wereld vandaag niet veranderen, maar we hebben wél in stem in de toekomst en een sleutelrol in het samenbrengen van de waterschappen en onze visverenigingen. Stapje voor stapje kunnen we samen invloed uitoefenen op alles op en rondom het viswater. Stem op mij, en ik zorg dat we gehoord en begrepen worden!

Tot ziens bij de stembus!

Kees van der Plas


Meer stemadvies

Hoewel iedereen natuurlijk vrij is om te stemmen op wie hij/zij maar wil, willen we jullie toch ook nog een klein beetje advies meegeven over de landelijke partijen. Veel partijen staan positief ten opzichte van de sportvisserij, maar zeker niet allemaal. Zo heeft GroenLinks in Noord-Holland in het verkiezingsprogramma staan dat ze de sportvisserij aan banden wil leggen. In de provincie Utrecht heeft dezelfde partij aangegeven de sportvisserij niet actief te steunen. De Partij voor de Dieren in Noord-Holland heeft zeer recent een initiatiefvoorstel ingediend met de intentie om het sportvissen een halt toe te roepen. Kortom: stem NIET op deze twee partijen 😉

Lang niet alle partijen steken de sportvisserij een hart onder de riem. Houd daar dus rekening mee bij het uitbrengen van je stem! Foto: Ricardo KosterEr zijn geen reacties

Voeg je reactie toe