Stemwijzer: deze politieke partijen zetten zich in voor de sportvisserij

KWO Redactie
tweede-kamer-debateren-sportvisserij-verkiezingen

Op woensdag 15 maart is het weer zover: we mogen weer naar de stembus voor de landelijke verkiezingen! Aangezien het sportvissen de levens van vrijwel alle KWO lezers beheerst hebben we de stemwijzer overgenomen die is gerealiseerd door Hét Visblad en Sportvisserij Nederland. In onderstaand artikel kun je terugvinden welke partijen zich wel (en niet) inzetten voor de sportvisserij.


Deze partijen zetten zich wel in voor de sportvisserij

De PVDA is de meest ‘hengelsportgezinde’ partij. Zo stond de sportvisserij vermeld als belangrijke sector in het vorige verkiezingsprogramma en heeft Tweede Kamerlid Lutz Jacobi zich op alle terreinen ingezet voor de hengelsport. Dit met name op het gebied van het zeebaars-, staande netten- en water- krachtdossier. Ook heeft Jacobi het werk van Sportvisserij Nederland ondersteund door Kamervragen te stellen over de nettenvisserij in de Benedenrivieren, het aal-dossier en de visstand in het IJsselmeer. Samen met de VVD diende ze ook een motie in over de waterplantenproblematiek.

D66 ondersteunde alle sportvisserij gerelateerde moties. Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven stelde ook samen met Lutz Jacobi Kamervragen over het Kierbesluit Haringvliet en diende een motie in over het terugbrengen van vissterfte door waterkrachtcentrales. Haar opvolger Fatma Koşer Kaya stelde hier Kamervragen over, net als over recreatief staand want. Tevens diende zij de initiatiefnota ‘Leve de Zee’ in en ondersteunt zij het nieuwe zeebaarsmodel dat Sportvisserij Nederland voorstaat.

Jaco Geurts (CDA), Lutz Jacobi (PvdA) en Jan Roos (VNL) met elkaar in gesprek over de sportvisserij in ons land.

De CDA werkt op een heleboel dossiers mee met de sportvisserij, maar willen niet de beroepsvisserij benadelen. Bij het CDA zit vooral op het gebied van volksgezondheid en toerisme ruimte voor de hengelsport. Tweede Kamerlid Jaco Geurts werkte mee aan het dossier van de recreatief staand wantvisserij, was een medestander inzake de gelijke behandeling van de sportvisserij voor wat betreft de zeebaars en mede-indiener van de motie ZeeVISpas.


Deze partijen zetten zich minimaal in voor de sportvisserij

De SP uit zich niet openlijk positief over de sportvisserij, maar gaat wel mee in veel zaken waar het duurzaamheid en visstandbeheer betreft zoals het IJsselmeer.

Groenlinks is niet zichtbaar actief in de commissie voor visserij van de Tweede Kamer, maar heeft wel de motie van de ZeeVISpas ondersteund. De partij is niet pro sportvisserij, maar maakt zich wel sterk voor duurzaamheid, natuur en visstand.

Hoewel Groenlinks de sportvisserij niet actief steunt, stemde deze partij wél in met de motie voor de ZeeVispas.

De VVD is behoudend ten aanzien van het verbeteren van de sportvisserij mogelijkheden en op visserijgebied vooral bezig met het ondersteunen van visserijbedrijven (‘ondernemers op zee’). Stemde mee met de water- plantenmotie van de PVDA, maar deed dit voor de waterrecreatiesector.


Deze partijen zetten zich niet in voor de sportvisserij

De ChristenUnie heeft geen vaste woordvoerder voor visserij in de Tweede Kamer. Is weinig actief op visserijgebied, enkel in het zeevisserijdossier.

De Partij voor de Dieren is openlijk tegen de sportvisserij en streeft zelfs naar een geheel verbod. Deze partij steunt enkel initiatieven vanuit de sportvisserij die gerelateerd zijn aan herstel van de visstand en natuurbescherming.

De Partij voor de Dieren pleit voor een algeheel verbod voor de sportvisserij… #nietstemmendus

SGP heeft weinig positiefs gedaan voor de sportvisserij. Deze partij behartigt met name de belangen van enkele beroepsvisserijbedrijven op het binnenwater en is erg polariserend in de relatie tussen sport- en beroepsvisserij. Zet zich vooral in voor de wolhandkrab- en aalvisserij.

De Partij voor de Vrijheid zegt niet tegen de sportvisserij te zijn, maar spreekt zich ook niet openlijk positief uit over de hengelsport. Volgt de lijn van de SGP met betrekking tot het beleid rondom beroepsvisserij, inclusief de polarisering tussen sport en beroep. Pleit met regelmaat om de opsporing- en handhavingscapaciteit (NVWA) te versterken, vooral vanuit het oogpunt om stroperij tegen te gaan.


Politiek in Studio VisTV

De uitzending van Studio Vis TV op 26 februari stond volledig in het teken van de Tweede Kamerverkiezingen. Presentator Marco Kraal voelde hierin politici aan de tand over de sportvisserij en de aanverwante zaken. Verder kregen in deze reeks van Studio Vis TV  woordvoerders op visserijgebied van de politieke partijen een minuut de tijd om aan te geven wat de sportvisser de komende vier jaar van zijn/haar partij kan verwachten op het gebied van vis, water en de sportvisserij. Bekijk de aflevering hieronder terug:

Klik op de afbeelding om de aflevering terug te kijken.


Gebruik je verstand!

Uit bovenstaand overzicht blijkt maar weer dat niet iedere partij het beste voor heeft met de sportvisserij. Gebruik daarom je verstand en stem op een partij waarvan jij denk dat deze het beste is! Op woensdag 15 maart zijn er in jouw regio verschillende stembureau’s geopend waar je jouw stem kan uitbrengen. Kom dus vooral opdagen!

Iedere stem telt, dus vergeet niet om ook te komen opdagen! 😉


Meer informatie

Meer informatie over de verschillende partijen en wat deze voor hebben met de sportvisserij vind je op de diverse website’s en in de laatste editie (maart) van Hét Visblad. Ben je nog geen lid? Meld je dan HIER aan!

Bron: Hét VisbladEr zijn geen reacties

Voeg je reactie toe