Vissers opgelet: dit zijn de BOETEBEDRAGEN van 2019

KWO Redactie
boete-bedragen-visserij-karper

Karpervissen is een prachtige hobby. Echter: de overheid heeft een aantal regels opgelegd aan ons vissers… In dit artikeltje kijken we naar de wetgeving én boetes voor het nieuwe jaar. Houd je dus ook in 2019 aan de regels 😉


Veel karpervissers hebben interesse in de boetes en de hoogte hiervan. Vandaar dat we er ook in 2019 weer even in zijn gedoken en hebben we een aantal overtredingen (en de eventuele financiële schade) voor je op een rij gezet. Maar eerst nog even dit:

WIE MOGEN VISSERS CONTROLEREN?

Sportvissers kunnen worden gecontroleerd door diverse instanties met ieder een eigen taak en doel.  Want waar de verenigingscontroleur zijn bevoegdheid baseert op het verenigingsrecht (statuten) en de toestemming van de sportvissers (vergunning), doet de BOA en de politie dit op de Flora en Faunawetgeving en de Visserijwet. Voor leden van een hengelsportvereniging geldt dat zij op grond van het verenigingsrecht c.q. de statuten verplicht zijn om mee te werken aan controles door controleurs, inclusief de controle van de documenten. Zij zijn geen opsporingsambtenaar en mogen geen boetes uitschrijven. Echter, omdat er nogal wat misstanden zijn t.a.v. de welwillendheid om medewerking te verlenen aan een controle, willen wij als KWO graag nog even uitleggen hoe dit nu zit.

Wie weet spotten ze je niet 🙂

Controleurs van de vereniging zijn vrijwilligers ”gewoon” burger en voeren controles uit ten behoeve van het welzijn van het water, het voorkomen van overlast en het eventuele behoud van de vis bij aantreffen illegale praktijken. De controleur kan jou vragen stellen en je gegevens noteren. Een legitimatie dien je naast je vergunning terstond te overleggen! Bij het constateren van een overtreding kan worden overgegaan tot het (tijdelijk) innemen van het visdocument. De VISpas (bewijs van lidmaatschap van de uitgevende vereniging) en de lijst(en) van wateren zijn namelijk blijvend eigendom van de vereniging die deze documenten heeft uitgereikt.

NALEZEN?

In de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren is (op pagina 3) de verplichting voor de sportvissser opgenomen om de VISpas en de bijbehorende lijst(en) van viswateren ter inzage af te geven aan controleurs, politieambtenaren en andere opsporingsambtenaren.

WIE MOGEN BOETES UITSCHRIJVEN?

In Nederland kunnen administratieve boetes worden uitgeschreven door diverse instanties. Primair worden binnen de hengelsport, en dan met name het karpervissen, boetes opgemaakt door speciaal daarvoor opgeleide BOA’s. Dit kan dus een medewerker zijn in dienst van de gemeente, Staatsbosbeheer of zoals in de regio Rotterdam de Groenservice Zuid-Holland. Naast de BOA’s is de politie blijvend bevoegd jou te controleren. Houd je oogjes dus open óf, nog verstandiger, overtreed de regels niet!

Boetes uitschrijven anno 2019: als je nu gepakt wordt ligt de prent binnen 7 dagen op je deurmat.

De meest uitgeschreven boetes aan karpervissers:

Gedurende de nacht vissen waar dit niet is toegestaan: 2019 € 95,-
Niet op 1e vordering kunnen tonen van een schriftelijke toestemming: € 95,-

Vissen op een binnenwater zonder toestemming (vergunning) rechthebbende:  € 140,-
Het vissen in verboden water met één of twee hengels: € 140,-
Zonder schriftelijke toestemming vissen met meer dan twee hengels: € 320,-

politie-Bonnenboekje1-522x391

Voorkom dat je naam in dit boekje komt te staan!

Overige vergrijpen

Geluidsoverlast/rumoer: € 140,-  (beetverklikkers in woonwijken, radio en schreeuwen)
Afval achterlaten: € 140,-
Wildkamperen (tent) of de weg als slaapplaats gebruiken: € 140,-
Brand stichten / in open lucht vuur stoken: € 280,-
Hond meenemen naar plekken waar dit is verboden: € 95,-
Graven / spitten waar dit niet mag: € 140,-
Groen beschadigen: € 140,-
Dronken de openbare orde verstoren: * OM transactie (officier van justitie bepaald de boete)
Dronken op de openbare weg bevinden € 90,-
Wildplassen/poepen: € 140,-
Buiten het visseizoen vissen: € 95
Met levend aas vissen: € 380,-

Zorg er voor dat je alle papieren in orde hebt.

De hoogte van de boetes zullen voor de meeste vissers een goede reden zijn om zich aan de geldende regels te houden. Zeker als je beseft dat op iedere overtreding ook nog eens € 9,- aan administratiekosten komt!

Noot: De hoogte van de boetes wordt niet door Sportvisserij Nederland of door de hengelsportfederaties bepaald, maar door het Openbaar Ministerie. De inkomsten van de uitgeschreven boetes gaan ook allemaal naar de staatskas (helaas niet naar SKP’s…)!

Karpervissen… iets mooiers bestaat er niet. Maarrrr doe het volgens de regels!

Regel je vergunning voordat je gaat vissen!

Voor de meeste vissers is de VISpas, met handig creditcardformaat, veruit de beste keuze. De VISpas krijg je automatisch als je lid wordt van een vereniging die is aangesloten bij een van de hengelsportfederaties van Sportvisserij Nederland. Hiermee kun je met twee hengels en alle toegestane aassoorten vissen in alle wateren die zijn ingebracht in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren (voorheen wateren Grote Vergunning). In deze lijst vind je alle wateren die verenigingen, federaties en Sportvisserij Nederland hebben ingebracht. Dit zijn er meer dan je in een heel vissersleven kunt bezoeken!

Klik op de afbeelding en regel direct je VISpas!

Nachtvissen, derde hengel en gebruik van een schuilmiddel

Tenslotte zijn de wateren in de Lijst al dan niet voorzien van diverse symbooltjes. Deze symbooltjes geven aan of je er mag nachtvissen  (mits in bezit van de landelijke Nachtvistoestemming) of je er met drie hengels mag vissen  (mits in bezit van de Derde hengeltoestemming) en of je er tijdens het nachtvissen een schuilmiddel gebruikt mag worden .

Wanneer het onbekend is of een schuilmiddel mag worden gebruikt staat er geen symbooltje. In dat geval dien je in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente te kijken of het gebruik van een schuilmiddel is toegestaan. Een complete uitleg over het nachtvissen, de derde hengel en het gebruik van eens schuilmiddel vind je in dit infoblad.

Geniet van het vissen, maar respecteer de regels

Geniet van het vissen, maar respecteer de regels.


Voor meer informatie en visserij wet en regels:  KLIK HIER.Er zijn geen reacties

Voeg je reactie toe